Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trở thành đối tác của chúng tôi

Mở khóa vũ trụ của các cơ hội với một chương trình hợp tác phù hợp với yêu cầu của bạn.

Nền tảng STAR & Công cụ độc quyền của chúng tôi

Điều hướng thế giới giao dịch với các nền tảng mạnh mẽ của chúng tôi là MetaTrader 4 và Social Trade, đồng thời nâng cao trải nghiệm của bạn với các công cụ thông minh như VPS và Web Trader. Khả dụng trên tất cả các thiết bị Web, Android và iOS, chúng tôi cung cấp thị trường tài chính cho bạn mọi lúc mọi nơi.

 • MetaTrader 4
 • Social Trade
 • VPS
 • Web Trader

TẠI SAO TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STARTRADER?

Trở thành đối tác của STARTRADER có thể mở ra một thế giới cơ hội và lợi thế cho bạn. Từ các điều kiện giao dịch an toàn đến phần thưởng hấp dẫn đến công nghệ tiên tiến, với chúng tôi, khả năng tối đa hóa sự phát triển của bạn là vô tận.

 • Phần thưởng, tiền thưởng, hoa hồng hấp dẫn

 • Truy cập vào một bộ sưu tập lớn các tài liệu giáo dục và tiếp thị

 • Cập nhật thị trường hàng ngày

 • Nhóm hỗ trợ khách hàng tận tâm 24/5

 • Nhiều phương thức nạp và rút tiền.

 • Thanh khoản cấp tổ chức.

Gia nhập ngay hôm nay!

Vui lòng điền vào mẫu đăng ký dưới đây để tham gia chương trình hợp tác của chúng tôi. Sau khi bạn gửi biểu mẫu, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về các tùy chọn chiến lược và đối tác.

 • ĐỐI TÁC STAR

Tôi đồng ý với Thỏa thuận Khách hàng của STARTRADER

Cảm ơn đã liên hệ chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được lời nhắn của bạn, giám đốc quan hệ khách hàng sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất.

Giao dịch ngay với nhà môi giới phát triển hàng đầu thế giới

THỬ NGAY VỚI TÀI KHOẢN DEMO? NHẤP VÀO ĐÂY

×

Gửi không thành công, vui lòng tải lại trang và thử lại hoặc liên hệ quản trị viên [email protected]