Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Nhận tài khoản giao dịch của bạn trong 3 bước đơn giản

Đây là những gì bạn cần làm:

 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp và hoàn thành đơn đăng ký.

 • 2

  Xác minh ID

  Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng tài liệu ID của bạn.

 • 3

  Gửi tiền và bắt đầu giao dịch

  Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, hãy đăng nhập, gửi tiền lần đầu tiên và bắt đầu giao dịch!

Các câu hỏi thường gặp về quy trình đăng ký

 • Tôi cần những loại tài liệu nào cho quá trình đăng ký?

  Bạn sẽ cần hai loại tài liệu:

  -Giấy tờ tùy thân hợp lệ, có thể là hộ chiếu (chỉ trang ảnh), CMND hoặc bằng lái xe (có ảnh).

  -Một bằng chứng hợp lệ về tài liệu địa chỉ, có thể là hóa đơn tiện ích (gas, điện hoặc điện thoại), bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng (ảnh/scan thư hoặc bản sao kê PDF), hóa đơn thuế hội đồng hoặc hóa đơn giá, tờ khai thuế hoặc giấy phép lái xe (có ảnh) ghi địa chỉ và ngày hết hạn của bạn (Lưu ý: Nếu bạn dùng bằng lái xe làm giấy tờ tùy thân thì không thể sử dụng lại để làm bằng chứng cư trú).

 • Những yêu cầu đối với những tài liệu này là gì?

  Hồ sơ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  Chúng phải dưới ba tháng tuổi.

  Họ phải hiển thị tài liệu đầy đủ.

  Tên và địa chỉ cư trú trên tài liệu phải khớp với thông tin trên mẫu đơn.

  Các tài liệu này phải thể hiện việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như số tiền nợ hoặc đã thanh toán.

 • Nếu tôi không có bất kỳ tài liệu nào được chỉ định thì sao?

  Nếu bạn không có các tài liệu cần thiết, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tận tình 24/5 của chúng tôi tại [email protected]. Họ sẽ hỗ trợ bạn những bước cần thiết.

 • Có tài liệu nào khác có thể được chấp nhận trong trường hợp đặc biệt không?

  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chấp nhận các tài liệu khác, bao gồm giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận quốc tịch.

 • Có hạn chế nào về chất lượng của tài liệu không?

  Có, vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu bạn cung cấp cho đơn đăng ký không được quét, mờ, đen trắng hoặc bị hỏng.

 • Điều gì xảy ra nếu đơn đăng ký của tôi có vấn đề?

  Nếu có bất kỳ vấn đề nào với đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn kèm theo hướng dẫn rõ ràng về những việc cần làm tiếp theo.

Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu nào ở trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email chăm sóc khách hàng 24/5 của chúng tôi - [email protected]. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn các bước cần thiết.

Đôi khi chúng tôi chấp nhận các tài liệu khác. Chúng có thể bao gồm:

Giấy khai sinh

Giấy chứng nhận quốc tịch

Xin lưu ý: Đảm bảo rằng các tài liệu do bạn cung cấp không được scan, mờ, đen trắng hoặc bị hỏng.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào với đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn kèm theo hướng dẫn rõ ràng về những việc cần làm tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch

Khi tài khoản được mở, bạn có thể nạp tiền và bắt đầu giao dịch CFDs trên các nhóm sản phẩm ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, kim loại và hàng hóa bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch của chúng tôi.

Nếu bạn là người mới bắt đầu và muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, hãy đến Trung Tâm Tri Thức
và khám phá kho tài nguyên giáo dục phong phú của chúng tôi.

Nếu bạn muốn thực hành các chiến lược giao dịch của mình trong một môi trường không có rủi ro, chúng tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản demo miễn phí.

THỬ NGAY VỚI TÀI KHOẢN DEMO? NHẤP VÀO ĐÂY

Giao dịch ngay với nhà môi giới phát triển hàng đầu thế giới

THỬ NGAY VỚI TÀI KHOẢN DEMO? NHẤP VÀO ĐÂY