Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Thực hành với tài khoản Demo

 • 3000 USD
 • 5000 USD
 • 25000 USD
 • 50000 USD
 • 100000 USD
 • 500000 USD
 • 1000000 USD
 • STP_USD
 • ECN_USD
 • 1:500
 • 1:400
 • 1:300
 • 1:200
 • 1:100
 • 1:50
 • 1:1
Tôi đồng ý với Thỏa thuận Khách hàng

Tôi đã có tài khoản.Đăng nhập ngay.

×

Gửi không thành công, vui lòng tải lại trang và thử lại hoặc liên hệ quản trị viên [email protected]