Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Giao dịch trong vũ trụ thị trường tài chính từ khắp mọi nơi

Giao dịch với chúng tôi mọi lúc, mọi nơi, từ máy tính bàn và cả thiết bị di động. Tận hưởng và trải nghiệm giao dịch với tính thanh khoản cao, không có bàn giao dịch, độ trễ thấp và khớp lệnh siêu nhanh.

Nhà môi giới hàng đầu với các giải thưởng toàn cầu

STARTRADER đã trở thành thành viên của Ủy ban tài chính

STARTRADER cũng là thành viên của Ủy ban Tài chính, cơ quan này nhấn mạnh cam kết của họ đối với tính liêm chính và thực hành đạo đức trong ngành. Ủy ban Tài chính cung cấp Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp cho khách hàng của chúng tôi. Mỗi khách hàng đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí yêu cầu có thể nhận được khoản bồi thường tối đa lên tới 20,000 euro.

Ưu thế giao dịch

Đừng bỏ lỡ những ưu đãi giới hạn của STARTRADER

Giao dịch và tỏa sáng cùng với chúng tôi

Chúng tôi cung cấp cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ 3 gồm tính bảo mật, công nghệ và khả năng truy cập giao dịch. Vì vậy, hãy tham gia ngay cùng chúng tôi trong thế giới giao dịch và khám phá các cơ hội trên hàng trăm công cụ tài chính trực thuộc năm nhóm tài sản chính.

STARTRADER cung cấp cho khách hàng nhiều loại công cụ giao dịch, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý và hàng hóa. Dựa trên công nghệ tiên tiến và kết nối với các ngân hàng hạng nhất, chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng được thực hiện lệnh nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi xử lý một số lượng lớn các giao dịch ngoại hối mỗi ngày với tỷ lệ chính xác là 99,6%.

Tại sao lại lựa chọn STARTRADER để giao dịch?

Chúng tôi luôn cải tiến và phát triển để làm cho giao dịch an toàn, dễ dàng và bổ ích.

 • Tài khoản khách hàng tách biệt

  Đảm bảo quỹ của bạn chỉ sử dụng cho mục đích giao dịch.

 • Giao dịch thoải mái.

  Nhiều phương thức nạp và rút tiền, với phí nạp tiền bằng 0 trên hầu hết các phương thức thanh toán.

 • Môi trường giao dịch nhanh và ổn định.

  Môi trường giao dịch 24 giờ ổn định, chỉ với vài giây đặt lệnh nhanh chóng.

 • Chênh lệch giá mua và giá bán cực thấp.

  Chênh lệch giá mua và giá bán thấp
  từ 0,0 pips

 • Tính thanh khoản cao

  Tiếp cận thanh khoản cấp tổ chức, đảm bảo chênh lệch giá mua và giá bán cực thấp.

 • Dịch vụ khách hàng tận tình

  Dịch vụ 24/5 cho các nhu cầu truy vấn,
  tư vấn và phản hồi.

Giao dịch ngay với nhà môi giới phát triển hàng đầu thế giới

THỬ NGAY VỚI TÀI KHOẢN DEMO? NHẤP VÀO ĐÂY